Omistajat

Helsingin Melontakeskus Oy:n suurimmat omistajat ovat seuraavat yhdistykset:

Edellä mainitut yhdistykset edustavat yhtiön äänivallasta noin 97 prosenttia.  Yhtiöllä on noin 100 henkilöosakasta.

Kelikamera